Αν κάποιος θέλει να συνοψίσει τις καινοτομίες που άφησαν το στίγμα τους στα συστήματα συναγερμού θα εστιάσει κυρίως στην ασύρματη διασύνδεση, στις τεχνικές εξάλειψης των λανθασμένων συναγερμών και στην αυξημένη ευχρηστία και φιλικότητα των καινούριων πινάκων.

1

Μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ότι αυτές οι εξελίξεις βοηθούν κυρίως τους τελικούς χρήστες και όχι τους εγκαταστάτες. Αλλά κάθε τι που διευκολύνει την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων συναγερμού, είναι προφανές ότι συμβάλλει και στη βελτίωση της εργασίας των εγκαταστατών.

Σίγουρα, η τελευταία μεγάλη εξέλιξη είναι η δυναμική είσοδος των τεχνολογιών cloud computing που δίνει τόσο στους χρήστες όσο και στους εγκαταστάτες σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες στον εξ αποστάσεως έλεγχο και χειρισμό των συστημάτων συναγερμού.

Παρ’ όλες όμως τις εξελίξεις ο βασικός ρόλος των συστημάτων συναγερμού παραμένει ο ίδιος στο πέρασμα όλων αυτών των ετών. Ο εντοπισμός κάθε ύποπτης κίνησης ή προσπάθεια εισβολής στον χώρο που επιτηρείται και η έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων για τη προστασία του χώρου. Η πρόκληση είναι λοιπόν πως αυτές ο εξελίξεις θα λειτουργήσουν εποικοδομητικά ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για τους τελικούς χρήστες αλλά και να δοθούν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στους εγκαταστάτες.

Ευχρηστία στο interface

Τα πάνελ των συστημάτων συναγερμού τα προηγούμενα χρόνια ήταν ταυτισμένα με μονόχρωμες στενές οθόνες και μικρά δύσχρηστα πλήκτρα. Η τωρινή τάση, είναι η αντικατάσταση αυτών των πάνελ με νέες οθόνες αφής, υψηλής ανάλυσης, μεγαλύτερων διαστάσεων και βελτιωμένης χρηστικότητας. Με πάνελ ελέγχου που θα διαθέτουν απλούστερα μενού τόσο για τους χρήστες αλλά και τους εγκαταστάτες. Καθότι ένα από τα προβλήματα των παλιότερων ήταν τα δύσχρηστα μενού με την αυξημένη πολυπλοκότητα. Όχι μόνο οι χρήστες, αλλά ακόμα και έμπειροι τεχνικοί δυσκολεύονταν συχνά να βρουν λύσεις όταν χρειαζόταν κάποια ρύθμιση, ενώ συχνά τα μικρά πλήκτρα αποτελούσαν αφορμή για την εμφάνιση λανθασμένων συναγερμών.

Πλέον, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι πολύ εύκολα στον προγραμματισμό με συνδυασμό πολλών δυνατοτήτων και παράλληλα διαθέτουν διαγνωστικά εργαλεία που επιτρέπουν ακόμα την απλοποίηση πολύπλοκων λειτουργιών. Διότι οι εγκαταστάτες, θέλουν να έχουν στη διάθεση τους όσο το περισσότερες δυνατότητες χωρίς όμως να αυξάνεται η πολυπλοκότητα. Η πρόκληση λοιπόν για τα τμήματα R&D είναι να παρουσιάσουν λύσεις που θα απαντούν αποτελεσματικά σε αυτό το αίτημα.

Ασύρματη διασύνδεση

Ο χρόνος είναι χρήμα όπως λέει και μια παλιά παροιμία. Αν μη τι άλλο, αυτή η ρήση βρίσκει όσο ποτέ άλλοτε εφαρμογή στην εποχή μας. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού μέχρι σήμερα απαιτούσε την ύπαρξη της κατάλληλης καλωδίωσης. Από μόνη της αυτή η εργασία είναι χρονοβόρα, δύσκολη και δημιουργεί άλλης φύσεως προβλήματα όπως την ανάγκη για πρόσθετες οικοδομικές εργασίες. Με τη χρήση των ασύρματων συσκευών συναγερμού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα. Ακόμα και σήμερα όμως, υπάρχουν επιφυλάξεις τόσο από εγκαταστάτες όσο και από χρήστες για την αξιοπιστία των ασύρματων συστημάτων συναγερμού. Εντούτοις, αν ξεπεράσει κάποιος αυτές τις επιφυλάξεις και εξετάσει με αμιγώς τεχνικούς όρους τα ασύρματα συστήματα συναγερμού, θα διαπιστώσει ότι αυτά που ακούγονται και γράφονται για την αξιοπιστία τους δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. Παρόλα αυτά η έρευνα των εταιρειών στοχεύει στην εμφάνιση ακόμα πιο αξιόπιστων συστημάτων ασύρματης διασύνδεσης

Φορητότητα και χρήση apps

Είναι γνωστό ότι οι εφαρμογές που τρέχουν στις διάφορες φορητές συσκευές όπως στα smartphones αλλά και στα tablets, εξυπηρετούν όλο και περισσότερες από τις εργασίες που παλιότερα ήμασταν αναγκασμένοι είτε να μεταβούμε στον χώρο που σχετίζονταν με την συγκεκριμένη εργασία (όπως π.χ. στις τραπεζικές εργασίες) είτε στην καλύτερη περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε ένα συμβατικό υπολογιστή με μια σταθερή διασύνδεση στο διαδίκτυο.

Η φορητότητα, τα δίκτυα Wi-Fi και 3G και η εμφάνιση των αντίστοιχων συσκευών έχουν αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Τα συστήματα συναγερμού δεν θα μπορούσαν να μείνουν πίσω σε αυτές τις εξελίξεις. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις που κάνουν χρήση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων της φορητότητας βελτιώνοντας την καθημερινότητα τόσο των χρηστών όσο και των εγκαταστατών. Οπότε και σε αυτόν τον τομέα περιμένουμε νέες εξελίξεις που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτήν την τάση.

Ενοποίηση

Εκτός όμως από την φορητότητα και η ενοποίηση των διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων αποτελεί μια σημαντική βελτίωση σε μια ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας και της διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η χρήση της τεχνολογίας IP δίνει φοβερές δυνατότητες στους χρήστες και στους τεχνικούς. Μπορούν πλέον να προτείνουν συστήματα των οποίων ο ρόλος επεκτείνεται πολύ πέρα από τις απλές δυνατότητες ενός αυτόνομου συστήματος συναγερμού. Μέσω των συστημάτων συναγερμού μπορεί να ελέγχονται διάφορες κτιριακές λειτουργίες, να επιτυγχάνεται ενεργειακή εξοικονόμηση αλλά και να βελιτώνεται το επίπεδο ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία των συστημάτων συναγερμού με τα CCTV ή με τα συστήματα πυρανίχνευσης ή ανίχνευσης υγρασίας. Πλέον ο χρήστης μπορεί να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης του το οποίο συνυπολογίζοντας και την δυνατότητα φορητότητας μπορεί να τον ενημερώνει συνεχώς. Οι εγκαταστάτες αλλά και οι εταιρείες οφείλουν λοιπόν  πρώτον  να κατανοήσουν τα οφέλη της ενοποίησης ώστε στη συνέχεια να ενημερώνουν κατάλληλα και τους πελάτες τους.

Cloud τεχνολογία

Η χρήση της τεχνολογίας cloud θα δώσει μια νέα διάσταση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα συστήματα συναγερμού. Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες τάσεις της φορητότητας και της ενοποίησης η υιοθέτηση των λύσεων cloud computing θα επιτρέψει στους χρήστες να αποδεσμευτούν από περιορισμούς που υπήρχαν μέχρι σήμερα στον τρόπο διασύνδεσης των συσκευών. Οι εταιρείες θα προσφέρουν ολοκληρωμένες πλατφόρμες μέσω των οποίων ο έλεγχος, η ρύθμιση και η παραμετροποίηση των συσκευών θα γίνεται μέσα από το διαδίκτυο με μείωση του αρχικού  κεφαλαίου που θα πρέπει να επενδύσει ο τελικός χρήστης. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας cloud θα φέρει και στον κλάδο των συστημάτων συναγερμού την υλοποίηση των λύσεων software as service. Το θετικό αυτής της εξέλιξης είναι ότι θα μπορούν πολύ ευκολότερα να αναβαθμίζεται το software μέρος των συστημάτων.

Οι συναγερμοί και τα συμβάντα από τα διάφορους ανιχνευτές αλλά και από τις κάμερες (σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε ενοποιημένο σύστημα) θα μεταφέρονται στην κεντρική πλατφόρμα ελέγχου τεχνολογίας cloud μέσω των δικτύων IP προκειμένου να επεξεργάζονται από τους χειριστές. Μέσω αυτής της προσέγγισης διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η τάση της ενοποίησης των συστημάτων καθώς με την χρήση της κεντρικής πλατφόρμας ο χειριστής θα έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους υποσυστήματα.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις δεν αποτελούν απλώς ερευνητικό αντικείμενο των τμημάτων R&D των διάφορων εταιρειών που ασχολούνται με τα συστήματα συναγερμού. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα projects που τρέχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών γίνονται μόνο και μόνο για να δικαιολογηθούν οι πόροι που διοχετεύουν οι εταιρείες στα τμήματα R&D. Αντίθετα όπως διαπιστώσαμε και παραπάνω όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πραγματική βελτίωση των συστημάτων συναγερμού. Βελτιώσεις που με την σειρά τους βοηθούν τους χρήστες στην καθημερινότητα τους αλλά και αναβαθμίζουν το έργο των εγκαταστατών ανοίγοντας τους νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.