4ο SECURITY PROJECT CYPRUS CONFERENCE

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 @ The Landmark Nicosia Hotel (ex Hilton)

Security: Τhe Innovation Enabler!

Το 4ο Συνέδριο Security Project Cyprus πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχια αναδυκνείοντας ως κεντρική ιδέα
τη διασύνδεση καινοτομίας και Ασφάλειας ως παράγοντα ευημερίας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερα για την κοινωνία, εστιάζοντας στα νέα μοντέλα προστασίας, τις στρατηγικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση των σημερινών απειλών.

Παλαιότερα, επικρατούσε η λανθασμένη εντύπωση ότι οι επενδύσεις για την Ασφάλεια είναι μόνο μια δαπάνη για υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές, που απλά μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους σε έναν οργανισμό, μια επιχείρηση ή ευρύτερα σε μια επαγγελματική ή οικιακή εγκατάσταση.
Τα τελευταία χρόνια όμως, αναγνωρίζεται ο κρίσιμος ρόλος της ασφάλειας σε πολλές πτυχές της επαγγελματικής, δημόσιας, κοινωνικής και προσωπικής ζωής και κυρίως ως μια σταθερά που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε μια επιχείρηση και αντίστοιχα ευημερία σε ένα οικιακό περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν, δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι νέες στρατηγικές για την ασφάλεια σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται σε αυτόν τομέα, μπορούν να αποτελέσουν στην πραγματικότητα – εκτός από την καταπολέμηση της εγκληματικότητας – και ένα νέο παράγοντα που ενισχύει την καινοτομία σε όλες τις εκφάνσεις της

Στο 4ο Συνέδριο Security Project Cyprus εξέτασε μεταξύ άλλων, το πως η υιοθέτηση των έξυπνων τεχνολογιών για την ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει την καινοτομία και να εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία από τους κινδύνους του σήμερα, την επιχειρησιακή συνέχεια καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Επίσης παρουσιάστηκαν νέα μοντέλα αντιμετώπισης των σημερινών απειλών κάθε φύσης και προστασίας από εγκληματικές ενέργειες κάθε κλίμακας, εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, τρομοκρατικών δράσεων αλλά και φυσικών και τεχνικών καταστροφών, στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Το συνέδριο που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τον τομέα της φυσικής ασφάλειας στην Κύπρο, εξελίχθηκε σε μια ακόμα κορυφαία συνάντηση των επαγγελματιών και ειδικών που ασχολούνται με τις πολιτικές, τις υπηρεσίες, τα έργα και τα συστήματα ασφάλειας, αλλά και όλων όσων έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο χώρο συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση ενημέρωσης, επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και εξωστρέφειας της αγοράς.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου κάλυψε ένα ευρύτατο πεδίο θεματολογίας, με ομιλίες και παρουσιάσεις από εισηγητές με μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς της ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα στο χώρο διοργανώθηκε έκθεση όπου εταιρίες του χώρου παρουσίασαν προϊόντα, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες από το τομέα security.

Οι 2 θεματικοί άξονες του Συνεδρίου ήταν:

1η Ενότητα: Στρατηγικές Αντιμετώπισης Σύγχρονων Απειλών και Διαχείριση Έργων Ασφάλειας

Η δημιουργία συνθηκών και κουλτούρας ασφάλειας στο κράτος, στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην κοινωνική και ιδιωτική μας ζωή, η βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων με επιστημονική και επιχειρησιακή προσέγγιση, οι νέες υπηρεσίες και η αξιοποίηση των εξελιγμένων τεχνολογιών για την υλοποίηση των έργων ασφάλειας, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες θεματολογίας κατά τη διάρκεια της 1ης ενότητας του Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με τις νέες μορφές του εγκλήματος, τις μεθόδους στη διαχείριση έργων ασφάλειας, κρίσεων και εκτάκτων αναγκών, με έμφαση στην προληπτική δράση, στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας του ιδιωτικού τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας αλλά και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

2η Ενότητα: Η Καινοτομία στο Επίκεντρο των Τεχνολογιών για την Ασφάλεια

Πως τα έργα ασφάλειας με σύγχρονες τεχνολογικές ολοκληρωμένες λύσεις μπορούν σήμερα να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και καινοτομία στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και σε μικρότερης κλίμακας εγκαταστάσεις; Σε αυτό το βασικό ερώτημα απάντησαν οι εισηγητές στη 2η θεματική ενότητα παρουσιάζοντας νέες λύσεις στο τομέα βίντεο – επιτήρησης με έξυπνες κάμερες και ευφυή λογισμικά, τα καινοτόμα υβριδικά και ασύρματα συστήματα συναγερμού με εξελιγμένες δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης, τις τάσεις στο τομέα της περιμετρικής προστασίας, της πυρανίχνευσης και του ελέγχου πρόσβασης, καθώς επίσης και συνδυασμού όλων αυτών στο πλαίσιο του Integration των υποδομών ασφάλειας και της ιδέας υλοποίησης ενός Smart Building σε μια κτιριακή εγκατάσταση.

Έκθεση Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφάλειας

Στα πλαίσια του 4ου Security Project Cyprus 2019 πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα, έκθεση των χορηγών εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν νέα προϊόντα*, τεχνολογίες και υπηρεσίες από τον τομέα της ασφάλειας και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, προκειμένου να ενημερωθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

*Στην έκθεση που διοργανώνεται στα πλαίσια του συνεδρίου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δούνε και να ενημερωθούν για συστήματα όπως : κάμερες και ολοκληρωμένες λύσεις βίντεο επιτήρησης,  συστήματα συναγερμού, ελέγχου πρόσβασης και περιμετρικής προστασίας, λύσεις πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης.

Συμμετέχουν

Στο 4ο  Συνέδριο Security Project Cyprus συμμετείχαν ως επισκέπτες:

  • Στελέχη Θεσμικών Φορέων, Δημόσιων οργανισμών και Ιδιωτικών επιχειρήσεων
  • Security and Safety Managers σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως: τράπεζες, πρεσβείες, δημόσιοι οργανισμοί, λιμάνια, αεροδρόμια, Ξενοδοχεία και τουριστικές υποδομές, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, κ.α
  • Διοικητικά Στελέχη και Προσωπικό Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
  • Επαγγελματίες Εγκαταστάτες και Εμπορίας Συστημάτων Ασφάλειας
  • Στελέχη και Προσωπικό της Κυπριακής Αστυνομίας
  • Ιδιώτες, Επιστήμονες, Ερευνητές, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι και Δημοσιογράφοι

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διοργάνωση

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Security Project
Infocom Security
Infocom World Conference
Mobile Connected World
E-business & Social Media
Hotel Tech