6o Security Project Cyprus 2022

“The Next Generation of Interconnected Security”

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
Λευκωσία, Κρατική Έκθεση Κύπρου

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται σε όλα τα επίπεδα των επιχειρηματικών διεργασιών και όχι μόνο, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά και τον τομέα της φυσικής ασφάλειας.

Η τάση για ενοποίηση των εφαρμογών των τεχνολογικών υποδομών, αλλά και το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ως το βασικό κεφάλαιο διαχείρισης της ασφάλειας, σε συνάρτηση με τις νέες απειλές και τους σύγχρονους κινδύνους, αλλά και το υβριδικό περιβάλλον εργασίας, δημιουργούν ένα επαγγελματικό οικοσύστημα νέας γενιάς, που απαιτεί μια διασυνδεδεμένη προσέγγιση στην ασφάλεια, με το τρίπτυχο : άνθρωποι – τεχνολογίες – διαδικασίες, να αποτελεί το βασικό θεμέλιο οικοδόμησης συνθηκών αναβάθμισης του safety & security

Τα παραπάνω σημεία αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της θεματολογίας μέσα από την 6η διοργάνωση του Security Project Cyprus, του κορυφαίου event στη Κύπρο για τη φυσική ασφάλεια.  

Μέσα από το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και τη συμμετοχή των εταιριών στην παράλληλη έκθεση, το Security Project ανέδειξε στα εξής:

 • Την παρουσιάση των βέλτιστών πρακτικών διαχείρισης των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων, για την προστασία υποδομών, εγκαταστάσεων και φυσικά της ανθρώπινης ζωής, εστιάζοντας στην παρουσίαση λύσεων που αναβαθμίζουν τα αντίστοιχα έργα.

 • Την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών ασφάλειας σχετικά με τις πρόσθετες ευθύνες με τις οποίες είναι επιφορτισμένοι για την αντιμετώπιση των συμβάντων ασφαλείας και όχι μόνο.

 • Την αποτύπωση των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη και το πως αυτή μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της ασφάλειας μέσα από σύγχρονα συστήματα, σε συνάρτηση πάντα με τις ανθρώπινες δράσεις και αποφάσεις.

 • Την ενίσχυση της κατανόησης συμπεριφορών που σχετίζονται με το έγκλημα και των πολιτικών ασφαλείας που μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό των κινδύνων στο υβριδικό επαγγελματικό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον.

 • Την αποκρυπτογράφηση των τεχνολογικών τάσεων, που μπορούν στη πράξη να βελτιώσουν τα επίπεδα προστασίας των εγκαταστάσεων και παράλληλα να αποτελέσουν μια επένδυση με υπεραξία που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητά και τη βιώσιμη ανάπτυξη

 • Στο πως εν τέλει, η ασφάλεια μέσα από τα συστήματα, τα τεχνολογικά έργα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, μπορεί να εναρμονιστεί με τους επιχειρηματικούς στόχους των οργανισμών, αλλά και τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας ευρύτερα, προστατεύοντας εγκαταστάσεις, ανθρώπους αλλά και τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα.

Tο  Security Project Cyprus 2022  αποτέλεσε φέτος σημαντικό μέρος τριών Events – που διοργάνωσαν οι εταιρίες Smart Com και Smart Press  στις  7  Δεκεμβρίου (Infocom Cyprus &  Security Project Cyprus) & 8 Δεκεμβρίου ( Infocom Security Cyprus) στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου 

Έκθεση Χορηγών Εταιριών

Για ακόμα μια φορά, στα πλαίσια του Security Project Cyprus 2022,  πραγματοποιήθηκε παράλληλη έκθεση των χορηγών εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και λύσεων για την ασφάλεια, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τους και γενικότερα για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

Ποιοι συμμετέχουν

Το Συνέδριο Security Project Cyprus απευθύνθηκε όπως κάθε χρόνο σε όλη τη μεγάλη κοινότητα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή ενδιαφέρονται ευρύτερα για τον τομέα της φυσικής ασφάλειας στην Κύπρο και την Ελλάδα, όπως είναι:

 • Διευθυντές και Στελέχη in-house Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, από όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς του Δημοσίου

 • Στελέχη και Προσωπικό όλων των εταιριών ασφάλειας του ιδιωτικού τομέα

 • Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πώληση και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας και στην Υλοποίηση Τεχνολογικών Έργων

 • Στελέχη και Προσωπικό Σωμάτων Ασφάλειας

 • Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Ερευνητές, Σύμβουλοι Εκπαιδευτές, Φοιτητές και Ιδιώτες με ευρύτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Ασφάλειας

Οι επισκέπτες του Συνεδρίου είχαν την ευκαιρία:

 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και να μάθουν τις νεότερες εξελίξεις γύρω από τα θέματα ασφάλειας που απασχολούν έντονα τις επιχειρήσεις σήμερα.

 • Να γνωρίσουν τις δυνατότητες των νέων λύσεων και υπηρεσιών και να ενημερωθούν από στελέχη εταιριών του κλάδου της ασφάλειας στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου για τις προτάσεις που διαθέτουν.

 • Να συναντήσουν συναδέλφους και επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο του Security & Safety στο πλαίσιο ενός επωφελούς networking για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας.

Το συνεδριακό Event που εμπιστεύεται και συμμετέχει η αγορά και ο τομέας του security στην Κύπρο

Σε κάθε διοργάνωση του Συνεδρίου Security Project, σημαντικοί φορείς, οργανισμοί και κυρίως πολλές ιδιωτικές εταιρίες από την αγορά των υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των ολοκληρωμένων λύσεων για την ασφάλεια, υποστηρίζουν το συνέδριο ως χορηγοί και συμμετέχουν ενεργά, συμβάλλοντας στο περιεχόμενο του. Οι έννοιες ποιότητα και καινοτομία είναι εδώ και πολλά χρόνια βαθιά ριζωμένες στο DNA του Συνεδρίου Security Project στην Κύπρο και την Ελλάδα και φυσικά των εταιριών Smart Press και Smart Com και του Περιοδικού Security Manager.

Παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στην ανάδειξη των θεμάτων ασφάλειας, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και κυρίως με τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση και επιρροή στο συγκεκριμένο χώρο, η ομάδα διοργάνωσης του συνεδρίου και έκδοσης του περιοδικού, έχουν πετύχει οι δυο αυτές οντότητες να αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τον τομέα του Security στην Κύπρο και την Ελλάδα , κερδίζοντας την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του κλάδου και ευρύτερα της αγοράς του τομέα της ασφάλειας.