Παροχή Υπηρεσιών 

Ιδιωτικού Γραφείου Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας

 Η   ΙΛΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΤΔ δραστηριοποιείτε από το 1997  ως Εταιρεία στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και σκοπός μας είναι να συμβάλουμε αποτελεσματικά στον καθημερινό αγώνα της Πολιτείας και της Κοινωνίας μας, για την προστασία  των πολιτών από κακόβουλες και εγκληματικές πράξεις.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας (customization), με αποτελεσματικότητα και εχεμύθεια. Με συλλογική και συντονισμένη δράση η εταιρία μας έχει σαν βασικό στόχο της να διαμορφώσει ένα ασφαλές, καθαρό και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον για τις εγκαταστάσεις σας. Η άμεση ανταπόκριση και  η 24ωρη υποστήριξη μέσω του προσωπικού σας Key Account Manager ή Security officer. Με συνέπεια ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες προγραμματισμού, υλοποίησης έργου και εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται και αρχειοθετούνται ενώ γίνεται συνεχής ενημέρωση για την πορεία του έργου (Reporting action). Η πολυετής δραστηριοποίηση μας στον τομέα των υπηρεσιών, η τεχνογνωσία μας, καθώς και η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού & των συνεργατών μας, είναι η εγγύηση της αποτελεσματικότητας, ικανή να καλύψει, κάθε είδους ανάγκη που πιθανόν να προκύψει σε: κτίρια γραφείων, εμπορικών χώρων/κέντρων/καταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων, μονάδων παραγωγής, εκθεσιακών/συνεδριακών κέντρων, χώρων εκδηλώσεων,  κατοικιών κ.α..  και λειτουργούμε με βάση διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015ISO 45001:2018, GDPR.

Contact Info

  • ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ: 70009999

  • Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 364, Τ.Τ. 2051 Στρόβολος, Λευκωσία

  • info@ialrchossecurity.com

  • www.ilarchossecurity.com